นามบริษัท
บริษัท ไทย นาคานิชิ จำกัด

จดทะเบียนเมื่อ
29 เมษายน 2531

ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท

ที่ตั้งบริษัท
33/81-82 ชั้น16 อาคารวอลล์ตรีททาวเวอร์ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ
ระบบลำเลียง, ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

บัญชีฝากธนาคาร

Mitsui Sumitomo Bank
Bangkok Bank
Mizuho Corporate Bank, Ltd.